Gemeente Lelystad | Digitoegankelijk

De website van de gemeente Lelystad voldoet al sinds 2013 aan de landelijke Webrichtlijnen voor toegankelijke overheidswebsites. Daarnaast voldoet de website al sinds 2019 ook aan de nieuwe Europese Toegankelijkheidsrichtlijn.

Wethouder Nelly den Os snijdt ter gelegenheid van het behalen van het kwaliteitskeurmerk een feestelijke taart aan (Foto: Fotostudio Wierd).

Gerelateerde items

Het belang van Digitale toegankelijkheid

Internet en computers zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk én verplicht voor de (semi-) overheid.

"Het is ontzettend belangrijk dat een website toegankelijk is, zodat deze door alle bezoekers goed kan worden gebruikt", zegt wethouder Nelly den Os. "Openbare voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dat geldt voor gebouwen, openbaar vervoer, maar zeker ook voor digitale voorzieningen. We hebben het dan niet alleen over mensen met een visuele handicap, maar ook over mensen met een taalachterstand, ouderen of simpelweg gebruikers van mobiele apparatuur."

Credits

Foto: Wethouder Nelly den Os snijdt ter gelegenheid van het behalen van het kwaliteitskeurmerk een feestelijke taart aan (Foto: Fotostudio Wierd).

Toegankelijkheidseisen

De Webrichtlijnen waar overheden tot voor kort aan moesten voldoen is vervangen door een internationale standaard met de naam EN 301 549. Sinds 23 december 2018 is de (semi-)overheid wettelijk verplicht om aan deze nieuwe toegankelijkheidseisen te voldoen. Een website die wordt gebouwd en onderhouden volgens deze toegankelijkheidseisen heeft als voordeel dat deze door iedereen gebruikt kan worden, ongeacht welk apparaat of welke browser wordt gebruikt. Ook door mensen die niet (goed) kunnen zien of horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken. ‘En dan kan echt iedereen meedoen. Een toegankelijke website kan daarnaast goed door zoekmachines worden ‘gelezen’ en wordt dus beter gevonden.’

Hoogste niveau

Het is voor de (semi-)overheid al jarenlang verplicht om websites toegankelijk te maken. Dit was vastgelegd in het 'pas toe of leg uit'-beleid. Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting; het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden.

Lelystad.nl voldoet aan het hoogste niveau, drempelvrij niveau 3. Dit betreft de Webrichtlijnen 2. Tevens heeft de gemeente Lelystad extra laten toetsen op WCAG 2.1. WCAG 2.1 is opgenomen in de Europese Toegankelijkheidsrichtlijnen (EN 301 549) en is vanaf 23 december 2018 de standaard voor toegankelijkheid voor (semi) overheid in Nederland.

Drempelvrij.nl

Op de website Drempelvrij.nl staat een overzicht van alle organisaties die voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites. Op de website Digitoegankelijk.nl is meer informatie te vinden over onder andere de wet.

Wij maken gebruik van Cookies op onze site.

Meer informatie