Digitale toegankelijkheid: verplichting én verlichting

Vanaf 23 september 2020 moeten álle overheidswebsites in Nederland voldoen aan het (tijdelijk) Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Overheden zijn verplicht om de toegankelijkheidsnorm toe te passen én een toegankelijkheidsverklaring op te stellen. Maar wat is er precies verplicht? En wat heb je er als organisatie aan om te voldoen aan de Toegankelijkheidsnorm? Wij zetten het op een rij.

Sfeerafbeelding van bril op toetsenbord

De voordelen van Digitale toegankelijkheid

Met de informatie op jouw website wil je mensen bereiken. Daarom is het belangrijk dat je website toegankelijk is en dat de informatie aansluit bij de belevingswereld van de bezoeker. Een website die toegankelijk is heeft als voordeel dat deze door iedereen gebruikt kan worden, ongeacht welk apparaat of welke browser wordt gebruikt. Ook door mensen die niet (goed) kunnen zien of horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken, zodat iedereen kan meedoen.

Een toegankelijke website is gelaagd opgebouwd en is daardoor goed te doorzoeken door zoekmachines zoals Google. Dit zorgt voor een hogere positie in de zoekresultaten en daarmee een groter bereik. Je site is voor iedereen te lezen en te begrijpen, in alle browsers en op alle apparaten en besturingssystemen. Het bereik van je website is dan optimaal.

Hoe wordt je site digitaal toegankelijk?

Nieuwe websites die wij maken en live brengen voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Maar hoe staat het met je websites die al een tijdje live zijn? Om deze sites optimaal toegankelijk te maken is het belangrijk om ze onafhankelijk te laten toetsen aan de WCAG 2.1 richtlijnen. Een deel van de toets is digitaal en laat zien of de site aan de technische richtlijnen voor HTML en CSS. Ook kan digitaal worden gecontroleerd óf er een beschrijving is voor elke pagina en elke afbeelding. Maar een persoon moet bijvoorbeeld controleren of de omschrijving ook daadwerkelijk de lading dekt.

Heb je de website laten toetsen op de richtlijnen? Dan komt daar een advies uit. Deze kan je met een webconsultant van Seneca bespreken. Hij kan je precies vertellen wat de impact is. Met ons CMS Smartsite 7 kan je de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 namelijk geheel toepassen. Maar dit heeft mogelijk invloed op de huidige vormgeving, gebruikte HTML/CSS-technieken én de werkwijze van jouw organisatie.

Hoe voldoe je aan de wetgeving?

Om voor 23 september te voldoen moeten overheidsinstanties twee dingen doen: de toegankelijkheidsnorm toepassen op ál hun websites en een toegankelijkheidsverklaring publiceren.

Wat is de toegankelijkheidsnorm?

De toegankelijkheidsnorm houdt in dat de websites voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Dit staat gelijk aan de WCAG 2.1 regels van W3C, op niveau A en AA. Of een website voldoet aan de regels moet worden getoetst aan de hand van een goed gedocumenteerde evaluatiemethode, zoals WCAG-EM van W3C. Overheidsinstanties kunnen een onderzoek laten uitvoeren door een externe dienstverlener of – als de expertise en hulpmiddelen daarvoor in huis aanwezig zijn – dit in eigen beheer uitvoeren. De resultaten ervan kunnen met de webbouwer worden besproken zodat de toegankelijkheid van de websites wordt geoptimaliseerd.

Wat is een toegankelijkheidsverklaring?

In de verplichte toegankelijkheidsverklaring legt de overheidsinstantie officieel verantwoording af over de status van toegankelijkheid. De toegankelijkheidsverklaring moet voldoen aan het model van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Logius heeft een invulassistent online gebracht waarmee stapsgewijs een goede verklaring wordt opgesteld. Deze verklaring kan vanuit de tool ook direct in het toegankelijkheidsregister worden gepubliceerd, al is dat (nog) niet verplicht. Je kunt de toegankelijkheidsverklaring ook enkel op de website publiceren.

Wat als websites nog niet voldoen?

Zijn websites niet (volledig) toegankelijk op 23 september 2020? Dan is er niet direct een probleem. Je kan in de toegankelijkheidsverklaring beschrijven welke maatregelen de organisatie neemt om zo snel mogelijk aan de eisen te voldoen en wanneer die maatregelen zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Een belangrijke bron van informatie is de Logius-website www.digitoegankelijk.nl. Ben je benieuwd naar praktische informatie over hoe je het voldoen aan de wettelijke verplichting toegankelijkheid moet aanpakken? Lees dan de Logius-nieuwsbrief van afgelopen mei. Daarin staat hoe iedere organisatie voor 23 september kan voldoen.

En natuurlijk kan je contact opnemen met Seneca voor meer informatie over ons stappenplan om jouw Smartsite-website tijdig voor iedereen toegankelijk te maken.

Artikel informatie

Datum: 19-6-2020

Wij maken gebruik van Cookies op onze site.

Meer informatie