Seneca tekent intentieverklaring IPV6

Er is steeds meer behoefte aan unieke internetadressen. Logisch, de samenleving digitaliseert en ‘Internet of Things’ is in opkomst. Niet zo gek dus dat de traditioneel beschikbare IPv4-internetadressen langzaamaan uitgeput raken. Wereldwijd is daarom een nieuw toekomstvast protocol voor internetadressen geïntroduceerd, IPv6. Logius, Forum Standaardisatie en VNG Realisatie hebben het initiatief genomen om de implementatie van IPv6 bij de Nederlandse overheidsinstellingen te versnellen.

Ondertekenaars intentieverklaring IPv6

Blijf online bereikbaar met IPv6

Een mogelijk toekomstig tekort aan IP-adressen heeft gevolgen voor de externe bereikbaarheid van overheden waardoor de dienstverlening in de knel kan komen. Om hun dienstverlening blijvend te kunnen garanderen, is het belangrijk dat alle overheden overstappen op IPv6 voor zowel websites als e-mail. Het tijdig invoeren van IPv6 zorgt ervoor dat overheden in de toekomst online bereikbaar blijven en zelf toegang houden tot websites die werken met IPv6.

Intentieverklaring

Logius, Forum Standaardisatie en VNG Realisatie hebben daarom het initiatief genomen om de implementatie van IPv6 te versnellen. De focus ligt daarbij in eerste instantie op de externe bereikbaarheid. Met leveranciers, serviceproviders en andere overheidsorganisaties is een intentieverklaring IPv6 opgesteld en ondertekend. De gezamenlijke ambitie is om het mogelijk te maken dat alle overheidsorganisaties eind 2021 via IPv6 bereikbaar zijn.

Ruim 80% overheidsklanten Seneca op IPv6

Seneca mag veel overheidsklanten als gemeenten, omgevingsdiensten en provincies tot haar klantenkring rekenen en ondersteunt het IPv6-initiatief dan ook van harte. De implementatie van IPv6 is een samenspel tussen de leverancier en de overheidsinstelling. Bij ruim 80% van de overheidsklanten van Seneca is IPv6 al geïmplementeerd. De verwachting is dat de overige overheidsinstellingen spoedig volgen en ook de toekomstvaste IPv6-weg inslaan.

Op 6 november 2019 heeft Seneca de intentieverklaring van Logius, Forum Standaardisatie en VNG Realisatie ondertekend.

Artikel informatie

Datum: 14-11-2019

Wij maken gebruik van Cookies op onze site.

Meer informatie