Wethouder Nelly den Os snijdt ter gelegenheid van het behalen van het kwaliteitskeurmerk een feestelijke taart aan (Foto: Fotostudio Wierd).
  • Geplaatst op woensdag 3 april 2019

Website Lelystad.nl voldoet aan Europese standaard

De website van de gemeente Lelystad voldoet voor het zesde jaar op rij aan de landelijke Webrichtlijnen voor toegankelijke overheidswebsites. En dat niet alleen. De website voldoet daarnaast aan de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. ‘Het is ontzettend belangrijk dat een website toegankelijk is, zodat deze door alle bezoekers goed kan worden gebruikt’, zegt wethouder Nelly den Os. ‘Openbare voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dat geldt voor gebouwen, openbaar vervoer, maar zeker ook voor digitale voorzieningen. We hebben het dan niet alleen over mensen met een visuele handicap, maar ook over mensen met een taalachterstand, ouderen of simpelweg gebruikers van mobiele apparatuur.’

Internet en computers zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk én verplicht voor de (semi-) overheid.

Toegankelijkheidseisen

De Webrichtlijnen waar overheden tot voor kort aan moesten voldoen is vervangen door een internationale standaard met de naam EN 301 549. Sinds 23 december 2018 is de (semi-)overheid wettelijk verplicht om aan deze nieuwe toegankelijkheidseisen te voldoen. Een website die wordt gebouwd en onderhouden volgens deze toegankelijkheidseisen heeft als voordeel dat deze door iedereen gebruikt kan worden, ongeacht welk apparaat of welke browser wordt gebruikt. Ook door mensen die niet (goed) kunnen zien of horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken. ‘En dan kan echt iedereen meedoen. Een toegankelijke website kan daarnaast goed door zoekmachines worden ‘gelezen’ en wordt dus beter gevonden.’

Drempelvrij.nl

Op de website Drempelvrij.nl staat een overzicht van alle organisaties die voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites. Op de website Digitoegankelijk.nl is meer informatie te vinden over onder andere de wet.

Hoogste niveau

Het is voor de (semi-)overheid al jarenlang verplicht om websites toegankelijk te maken. Dit was vastgelegd in het 'pas toe of leg uit'-beleid. Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting; het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden.

Lelystad.nl voldoet aan het hoogste niveau, drempelvrij niveau 3. Dit betreft de Webrichtlijnen 2. Tevens heeft de gemeente Lelystad extra laten toetsen op WCAG 2.1. WCAG 2.1 is opgenomen in de Europese Toegankelijkheidsrichtlijnen (EN 301 549) en is vanaf 23 december 2018 de standaard voor toegankelijkheid voor (semi) overheid in Nederland.

Foto: Wethouder Nelly den Os snijdt ter gelegenheid van het behalen van het kwaliteitskeurmerk een feestelijke taart aan (Foto: Fotostudio Wierd).

Nieuwsbrief

Laatste Nieuws


Tonen

Annuleren

Sluit