Toegankelijke Online Formulieren

Met formulieren bereik je veel verschillende mensen. Je stelt in korte tijd en heel gestructureerd de juiste vragen, doordat online formulieren zich direct aanpassen naar de behoefte van de gebruiker. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw online formulieren ook echt voor iedereen toegankelijk zijn?

Sfeerbeeld toont bril op toetsenbord

Waarom maken we formulieren digitaal toegankelijk?

Meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking of chronische ziekte. Dat kan een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte zijn. Of je beperking nu permanent is of tijdelijk, je hebt recht op een goede digitale dienstverlening. Dat is in Nederland en in Europees verband vastgelegd in wetgeving voor overheidsinstanties en het bedrijfsleven.

Digitaal toegankelijke formulieren bieden veel voordelen: ze zijn goed te bekijken door bezoekers, zijn goed leesbaar door voorleessoftware en zijn ze goed te vinden door zoekmachines. Genoeg redenen om snel aan de slag te gaan.

Hoe maak je formulieren digitaal toegankelijk?

Digitaal toegankelijke formulieren zijn gelaagd opgebouwd. Om een formulier digitaal toegankelijk te maken, gebruik je een vormgevingstemplate. In de vormgevingstemplate wordt de technische opbouw (HTML) en de vormgevingselementen (CSS) van je formulier bepaalt. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar werkt in de praktijk heel eenvoudig.

In de Formulierenserver kan je een digitoegankelijke vormgevingstemplate selecteren. Een template beschrijft hoe een formulier getoond moet worden en bestaat uit een kant-en-klare set HTML en CSS. Omdat er bij het maken van de template rekening is gehouden met een toegankelijk ontwerp, weet je zeker dat je formulier aan alle technische eisen van toegankelijkheid voldoet. Bij het samenstellen van een formulier kan jij je concentreren op de toegankelijkheid van de content.

Vormgevingstemplates

Binnen de Formulierenserver kan je verschillende vormgevingstemplates beheren. Handig als je formulieren met verschillende logo’s of kleuren wilt tonen. Zo’n template kan je zelf maken en bewerken (met HTML en CSS), of je maakt gebruik van een standaard vormgevingstemplate die we voorzien van jouw huisstijlelementen, zoals het logo, kleuren en lettertypen. Kies je voor een eigen vormgevingstemplate, dan kan je een uniek ontwerp maken. Je moet er wel voor zorgen dat de HTML en CSS voldoet aan alle toegankelijkheidseisen.

DigiToegankelijk toetsen van online formulieren

Seneca laat de nieuwe standaard vormgevingstemplate toetsen op digitoegankelijkheid. Deze toets wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. Zij toetsen of de template voldoet aan de overheidsstandaard EN 301 549, volgens de internationale standaard WCAG 2.1 AA. De opvolger, WCAG 2.2 AA is uitgebracht als aanbevolen standaard, maar is nog niet opgenomen in de wettelijke verplichting.

De toets op digitoegankelijkheid is een technische toets. Als resultaat ontvangen wij een rapport waaruit blijkt dat de vormgevingstemplate voldoet aan alle technische normen. Als je aan de slag gaat met de template voeg je content toe, zoals vraag-/antwoordformuleringen, afbeeldingen en/of begeleidende teksten. Wil je zeker weten dat jouw formulieren volledig digitoegankelijk zijn? Dan is een aanvullende toets noodzakelijk, waarin een externe auditor kijkt naar jouw content. Door gebruik te maken van de standaard template kan Seneca een voordelig voorstel doen voor het toetsen van jouw online formulieren door een onafhankelijke organisatie.

Kies je voor de standaard vormgevingstemplate, dan voldoe je meteen aan alle moderne eisen die je aan een online formulier kunt stellen:

  • Geschikt voor een én meerdere pagina’s
  • Perfecte weergave van alle vraagtypen
  • Voor tablets, smartphones en laptops (responsive)
  • Digitoegankelijk getoetst (norm WCAG 2.1 AA)
  • Automatische updates voor optimale bruikbaarheid en toegankelijkheid
Sfeerbeeld Formulierenserver vormgevingstemplates met toegankelijkheidsindicator op niveau A

Toelichting:
Het verschil tussen WCAG, EN 301 549 en DigiToegankelijk

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. WCAG is sinds 1999 de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid op drie niveaus (A, AA en AAA). De standaard zorgt ervoor dat websites en apps bruikbaar zijn voor iedereen: van jong tot oud, met of zonder beperking. De huidige actieve versie van WCAG is versie 2.2 (sinds oktober 2023).

EN 301 549 is de Europese norm voor toegankelijke websites en apps, die eist dat de WCAG-norm versie 2.1 op niveau AA worden gevolgd. 

DigiToegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm EN 301 549.

Wij maken gebruik van Cookies op onze site.

Meer informatie