Getoetst: online formulieren zijn DigiToegankelijk

Er is een nieuwe standaard vormgevings-template beschikbaar voor de Formulierenserver. De onafhankelijke stichting Accessibility heeft de template met succes getoetst op de wettelijke norm voor digitoegankelijke webpagina’s. Daarnaast geeft de template formulieren een eigentijds uiterlijk en voldoen ze aan alle moderne eisen die je aan een online formulier kunt stellen.

Sfeerbeeld toetsenbord met bril en een tekstuele onderschrift: WCAG 2.1 Level AA compliant. Digitoegankelijk | Formulierenserver.nl vormgevingstemplate 2023 | responsive

Nieuwe vormgevingstemplate online formulieren

Met online formulieren kan je veel mensen bereiken. Daarom is het belangrijk dat online formulieren voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt zijn, kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. Voor de Formulierenserver is een standaard vormgevings-template beschikbaar die voor iedereen toegankelijk is en op elk modern apparaat kan worden gebruikt.

Toekomstvast

Toegankelijke formulieren maak je al langer met de Formulierenserver. Maar de nieuwe vormgevingstemplate is een gedeelde standaard. Dat betekent dat Seneca de nieuwe vormgevingstemplate centraal beheerd én onderhoud. Jaarlijks wordt de template getoetst door een onafhankelijke organisatie op de geldende normen voor DigiToegankelijke webpagina’s (op niveau WCAG 2.1 AA). Verbeteringen voor de digitale toegankelijkheid worden centraal doorgevoerd, wat scheelt in tijd én geld. De template wordt voor elke klant geconfigureerd om aan te sluiten op de eigen huisstijl, waaronder aanpassing van het logo, gebruikte kleuren en lettertypen.

Dankzij de nieuwe vormgevingstemplate staat gebruikers niets in de weg om toegankelijke formulieren te maken met de getoetste vraagtypen. Seneca biedt ook een voordelige onafhankelijke toets aan voor het controleren van de uiteindelijke formulieren-content, zoals de vraag-/antwoordformuleringen, afbeeldingen en/of begeleidende teksten.

Toelichting WCAG, EN 301 549 en DigiToegankelijk

WCAG staat voor 'Web Content Accessibility Guidelines' en is sinds 1999 de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid op drie niveaus (A, AA en AAA). De standaard zorgt ervoor dat websites en apps bruikbaar zijn voor iedereen: van jong tot oud, met of zonder beperking. EN 301 549 is de Europese norm voor toegankelijke websites en apps, die eist dat de WCAG-norm (huidige versie 2.1) op niveau AA worden gevolgd. DigiToegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm.

Lees ook de pagina Toegankelijke Online Formulieren voor meer informatie over dit actuele onderwerp.

Artikel informatie

Datum: 4-4-2023

Wij maken gebruik van Cookies op onze site.

Meer informatie