GGZ Noord-Holland-Noord | Formulieren

Samen met GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) heeft Seneca de Formulierenserver aangesloten op Edifact, een internationale standaard voor elektronisch gegevensuitwisseling. GGZ NHN gebruikt de Seneca Formulierenserver onder andere om aanmeldingen te regelen tussen de huisartsen (de belangrijkste verwijzers) en de GGZ.

Logo GGZ NHN

Krachten bundelen

GGZ NHN is specialist in geestelijke gezondheidszorg bij ernstige psychiatrische klachten en gelooft in het bundelen van krachten. Waar nodig werken zij samen met andere organisaties als; zorginstellingen, huisartsen, overheden, politie, maatschappelijke organisaties en andere partners. Niek Kuijper MBA, Manager Marketing & Communicatie bij GGZ NHN: “Korte lijnen zijn cruciaal. Online formulieren maken die korte lijnen mogelijk en zorgen voor een veilige overdracht van informatie.

Digitale intake

Naast het gebruik voor de reguliere formulieren werd de Formulierenserver al snel ingezet voor de communicatie tussen huisarts en GGZ. “De aanmelding van huisartsen naar GGZ NHN wordt nu verzorgd door de Formulierenserver, waar dat vroeger nog plaatsvond per e-mail of fax” vervolgt Niek Kuijper. “Door de aanmelding via een online formulier met Edifact-koppeling te laten plaatsvinden, is de kans op fouten aanzienlijk afgenomen. Alle gegevens worden nu compleet en beveiligd overgedragen, waardoor het intakeproces sneller en efficiënter verloopt.
 
In de loop van de tijd worden meer processen met online formulieren ondersteund en automatisch afgehandeld. Daarbij is het van belang dat een online afhandeling toegevoegde waarde heeft voor de afhandeltijd, de veiligheid en efficiency, zodat dit ten gunste komt van de behandeling van mensen.

Seneca Formulierenserver: beveiligd verzonden, beveiligd opgeslagen

Alle invoergegevens die vanuit een formulier worden verzonden en opgeslagen worden door Seneca standaard versleuteld. Seneca gebruikt voor het versleutelen van de gegevens een beveiligde internetverbinding met een SSL-encryptie (Secure Sockets Layer).

Wij maken gebruik van Cookies op onze site.

Meer informatie