Sfeerbeeld Manifest Open Standaarden
 • Door Thijs Link
 • Geplaatst op donderdag 3 november 2016

Open standaarden: pas toe of leg uit

Digitale informatie wordt opgeslagen en gedeeld volgens een bepaalde specificatie. Om te zorgen dat verschillende ICT-systemen dezelfde informatie kunnen lezen en verwerken worden deze specificaties gestandaardiseerd. Open standaarden zijn vrij van licentierechten en zijn daarmee te gebruiken door álle softwareleveranciers. Met het gebruik van open standaarden is informatie bereikbaar, uitwisselbaar en toekomstvast. Wat doet Seneca met Open standaarden?

Het nut van open standaarden

Seneca staat al jaren achter het gebruik van open standaarden. Open standaarden maken het bijvoorbeeld mogelijk om content in onze producten te verrijken met content uit andere ICT-systemen en het resultaat weer beschikbaar te stellen aan andere applicaties. Denk bijvoorbeeld aan het voorinvullen van een online formulier en het doorzetten van een ingevuld formulier, zodat de afhandeling geautomatiseerd kan plaatsvinden.

Verplicht gebruik open standaarden

Het toepassen van open standaarden is alleen verplicht voor organisaties binnen de publieke sector. Hoewel het voor overige organisaties niet verplicht is, biedt het gebruik van open standaarden uiteraard wel dezelfde voordelen. Voor organisaties binnen de publieke sector geldt een 'pas toe of leg uit'-verplichting. Concreet komt dit erop neer dat zij bij de aanschaf van ICT-systemen- of diensten met een waarde hoger dan € 50.000 moeten vragen naar de relevante open standaarden. Kiest een publieke organisatie ervoor om een open standaard niet toe te passen? Dan mag dat alleen als zij verantwoording hierover opneemt in haar jaarverslag (‘leg uit’).

Open source of Open standaard?

Over open standaarden bestaan veel misverstanden. Eén daarvan is het misverstand dat open standaarden hetzelfde zijn als open source. Niets is minder waar. Open source software betekent dat de broncode van de applicatie is vrijgegeven. Of deze code gebruikt maakt van gestandaardiseerde specificaties (Open standaarden) is dan nog maar de vraag. Applicaties als Smartsite en Seneca’s Formulierenserver zijn closed source, wat betekent dat de broncode is beschermd en alleen door professionals wordt bijgewerkt. Daarbinnen worden Open standaarden veelvuldig toegepast en ondersteund. Daardoor is content die je in onze software aanmaakt en beheert bereikbaar, uitwisselbaar en toekomstvast.

Leveranciersmanifest

Seneca bevordert als leverancier de interoperabiliteit van de Digitale Overheid. In de ontwikkeling, doorontwikkeling en levering van ICT-producten en ICT–diensten conformeren wij ons aan de open standaarden van het Nationaal Beraad. Om dat vast te leggen, tekent Seneca het leveranciersmanifest van Forum Standaardisatie.

In haar producten en diensten gebruikt en ondersteunt Seneca onder andere de volgende open standaarden:

 • CSS
 • CSV
 • IPv6 en IPv4
 • HTML
 • HTTP(S)
 • PDF
 • SAML
 • JSON
 • LDAP
 • SOAP
 • StUF
 • Webrichtlijnen
 • XML
 • XSLT

Specialisten

Laatste Thema's

Nieuwsbrief

Social Media


Tonen

Annuleren

Sluit